kitchen works

הלהיטים - מתנות שתמיד מתאימות

מצקת מסננת נרוסטה
103 ש"ח

תבנית עם מכסה לעוגה
 151ש"ח 

משקפי בצל
104 ש"ח


מספריים לעשבי תיבול 5 להבים
61 ש"ח


אמבטיה לדג 45 ס"מ
 195 ש"ח


תבנית צליה אלגנטית נון סטיק עם רשת
404 ש"ח

מתנות עד 100 ש"ח

מתנות מ-100-150 ש"ח

₪142.00

מתנות מ-150-200 ש"ח

מתנות מ-200-300 ש"ח

₪470.00
₪303.00

כלי קרמיקה להגשה של יערה

₪180.00
₪94.00
₪37.00
₪90.00
₪85.00
₪85.00
₪170.00
₪113.00
₪470.00
₪283.00
₪208.00
₪223.00
₪62.00
₪188.00
₪114.00
₪66.00
₪223.00
₪122.00
₪56.00
₪95.00
₪151.00
₪256.00
₪186.00
₪159.00
₪91.00
₪151.00
₪85.00
₪94.00
₪66.00
₪112.00
₪113.00
₪151.00
₪47.00
₪93.00
₪208.00
₪61.00
₪81.00
₪161.00
₪161.00
₪123.00
₪455.00
₪106.00
₪113.00
₪256.00
₪142.00
₪56.00
₪142.00
₪303.00
₪151.00
₪77.00
₪132.00
₪77.00
₪282.00
₪264.00
₪132.00
₪264.00
₪220.00
₪187.00
₪151.00
₪151.00
₪218.00